فیلم های آموزشی

فرافر میلگرد

فرافر شالوده

فرافر پایدار

قابلیتهای منحصر بفرد فرافر میلگرد در انتخاب تیرهای سازه

در این قسمت با قابلیتهای منحصر بفرد انتخاب تیرهای سازه در نرم افزار فرافر میلگرد آشنا می شوید. سهولت و دقت انتخاب تیرها، از ویژگی های منحصر بفرد این بخش از نرم افزار فرافر میلگرد می باشد. ادامه

شیت بندی کاملا اتوماتیک در فرافر میلگرد

در این فیلم با نحوه شیت بندی اتوماتیک ترسیمات و قابلیتهای منحصر بفرد آن، در نرم افزار فرافر میلگرد آشنا می شوید. ادامه

معرفی اجمالی نرم افزار فرافر میلگرد

در این فیلم با قابلیت های منحصر بفرد نرم افزار فرافر میلگرد بصورت کاملا اجمالی آشنا میشود. جهت اطالاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. ادامه