درباره گروه نرم افزاری فـَـــرافـَر

 هـوشـــمنـد، دقـیــــق، فـَـــرافـَر 

 

گروه نرم افزاری فرافر در سال 1389 در اتاق کاری کوچک خود در کلانشهر تهران و با یک سیستم کامپیوتری متوسط پا به عرصه وجود گذاشت. هدف از ابتدای امر تسهیل نیل مهندس سازه به هدف نهایی علم مهندسی سازه یعنی تامین سرپناهی ایمن و مقرون به صرفه بود. در زمان ظهور گروه نرم افزاری فرافر کمبود نرم افزارهای کاربر پسند و کارا در صنعت مهندسی سازه به شدت احساس می شد و لذا هدف اصلی خود را بر همین موضوع استوار کرده و پر قدرت و با انگیزه، کار توسعه نرم افزار فرافر میلگرد شروع شد.